SINÒPSIS DE LA CONFRARIA DE L'OLIVA ARBEQUINA CATALANA 

 

Benvolgut senyor :

 

 

 

 

Un grup de persones i entitats vinculades d’una forma o altra amb l’oli d’oliva arbequina, ha constituït una entitat sense ànim de lucre, de forma privada i apolítica que pretén incloure institucions, associacions cíviques, persones físiques i jurídiques. amb el següent objectiu. Li dirigim aquesta carta amb l’intenció de que vostè també hi formi part.

 

OBJECTIU

 

Fa prop de 300 anys, un personatge il·luminat seguidor de les teories de la Il·lustració es va proposar millorar el cultiu de l'oliva en una zona de Catalunya. Amb aquesta finalitat va introduir, procedent de Palestina i de l'illa de Creta, l'oliva arbequina. Aquest bon senyor era el Duc de Medinaceli que havia heretat els dominis de la saga nobiliària dels Cardona i el lloc que va decidir implantar el cultiu va ser a la comarca de les Garrigues al sud de les terres de Lleida. Per aconseguir la seva finalitat va prometre una quantitat dinerària als propietaris de les terres, promesa que va incomplir per culpa de l'èxit de la seva proposta.

A continuació aquesta oliva es va anar apropiant dels terrenys entre aquesta comarca i el mar de Tarragona. El clima l’acompanyava.

 

L’olivera arbequina, que deu el seu nom al fet que el Duc de Medinaceli era el senyor d'Arbeca és un arbre de poca grandària, molt resistent als freds mediterranis, amb una producció més que acceptable i un oli d'altíssima qualitat famós a tot el món.

 

Durant més de dos segles, aquest oli només es produïa en aquesta zona però s'exportava a molts països del món via Itàlia. En l'actualitat ja no es tan important l’exportació per la raó que s'ha convertit en l'olivera més plantada a tot el món de clima mediterrani, I amb els nous cultius intensius i en “seto” s'ha multiplicat el seu cultiu de forma exponencial. Podem trobar grans plantacions a la Xina, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Nord d'Àfrica i Austràlia.

 

Això també ha uniformat l'oli. Un bon oli d'arbequina pot tenir infinites procedències. Aquesta ha estat la raó per la qual hem creat una Associació sense ànim de lucre per a la diferenciació i promoció de l'oli original. De l'oli que s'obté al mateix lloc geogràfic on va ser implantat pel Duc.

 

Aquest olivera està en cultiu de forma prácticament exclusiva a la part sud de les terres de Lleida i Tarragona dins les comarques de les Garrigues, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, el Pla d'Urgell i la Segarra i en Tarragona a les de Ribera de l’Ebre, Priorat, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedés, Tarragonès i Conca de Barberà en major o menor quantitat. Avui en dia també está en producció en diversos indrets de tota Catalunya però mes aviat en finques singulars. Tot el cultiu pel sol fet de procedir de terres catalanes pot pertanyer a la Confraria.

 

 

PRESENTACIÓ

 

LA CONFRARIA DE L’OLIVA ARBEQUINA CATALANA ès una Associació sense ànim de lucre. Els seus objectius son la divulgació i la promoció genèrica de l’oli d’oliva verge extra i tan sols el produït dins l’àrea geogràfica delimitada per les comarques de la província de Lleida y Tarragona que produeixen aquesta varietat d’oliva tal com hem citat.

 

L’oli que es produeix en aquestes contrades ès un dels productes que més nom i fama ha donat a l’Estat Espanyol en lo que correspon al món oleícola. Tot l’oli que s’elabora prové de l’oliva arbequina.

 

UBICACIÓ

 

La Confraria tindrà la seva seu a la capital de la comarca de les Garrigues, les Borges Blanques, ciutat ja vinculada amb l’oli des de segles passats. Hem de considerar que el primer nom que va tenir la Denominació d’Origen Protegida (la primera del Estat espanyol) fou la de “Borjas Blancas”, l’any 1975, estant substituïda per la denominació Garrigues l’any 1993. La Denominació d’Origen Siurana que agrupa les comarques tarragonines data de 1979.

 

ACTIVITATS

 

La Confraria. té com a missió impulsar l’oli d’oliva arbequina de qualitat Verge Extra dins i fora de les nostres fronteres, plantejant-se al llarg de l’any tot un seguit d’activitats de caràcter festiu, tècnic, cultural, esportiu, pedagògic i d’espontsorització.

 

Destacarem entre les activitats tota mena d’actuacions destinades a convertir l’oli en un producte mediàtic aprofitant la premsa i les noves tecnologies. Aquestes actuacions mantindran un constant recordatori mediàtic dels múltiples actes que la Confraria portarà a terme al cap de l’any i la seva presència continuada dins el mon del màrketing i la publicitat.

 

 

ORGANITZACIÓ

 

La Confraria s’empara en la Llei d’Associacions de caire cultural i sense ànim de lucre i per tal cosa complirà amb totes les normatives sorgides d’aquesta legislació, tan en la seva composició com en la seva directiva.

Governarà l’entitat l’Assamblea General que delegarà en un Consell Capitular de cinc persones procedents dels membres de l’Associació que dirigirà l’entitat durant cinc anys. Quan s’acabi el seu mandat es procedirà a noves eleccions.

 

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

 

En els últims anys hem copsat una especial dedicació dels mitjans de comunicació cap als productes de màxima qualitat i únics especialment els vins i els olis. Entre aquests últims destaquem els olis de les olives arbequines.

 

El llarg camí de l’oli per assolir el seu lloc entre els gran aliments saludables i de qualitat, destacant el verge extra dels demés i sobretot de les mil i una barreja que han malmès tantes bones qualitats i marques. Tenim ja una intervenció del Diputat per les Borges Blanques Francesc Macià el juny de 1907 demanant que no es poguessin barrejar olis d’oliva amb d’altres plantes oleaginoses per preservar sobretot la gran qualitat de l’oli que es produïa en la seva jurisdicció representativa..

 

Per que aquesta informació arribi al consumidor era i és necessari que els mitjans de comunicació recullin les notícies del sector i és ací on la Confraria ha de jugar un paper determinant com a promotora.

 

En les properes dates ens posarem en contacte amb vostés per poder ferlos hi una visita i explicarlos hi personalment els objectius de aquesta associació i la seva organització administrativa i económica.

 

Rebin una molt cordial salutació de :

 

Ramon Gassió Mónico

Promotor

 

Ens agradaria molt poder comptar amb també amb la seva opinió al respecte enviant-nos les seves reflexions al correu :

 

confrariaarbequinacatalana@gmail.com

 

 

ELS 

 

ELS SOCIS

 

Poden ser socis qualsevol persona física o entitat jurídica.

 

Es tracta d' una associació sense ànim de lucre per la qual cosa no tindrá cap quota.

 

Els drets dels socis es estar informats de les noticies i activitats que la Confraria porti a terme durant l'any. Podan opcionalment assistir a totes les activitats que en el transcorrer de l'any es portaran a terme de les que seran previament informats.

 

També rebran el nostre Newsletter amb periodicitat bi-mensual de forma gratuita. OLIVO ARBEQUINO

 

El dia que ens veguem personalment es el exposarem totes les activitats culturals, gastronómiques, lúdiques i promocionals que portarem a terme. Així mateix ens agradaria que ens puguessin aportar les que farien vostès.

 

 

 

COMARQUES DE LLEIDA

 

Les Garrigues

L'Urgell

La Segarra

El Segrià

La Noguera

El Pla d'Urgell

 

 

COMARQUES DE TARRAGONA

La Conca de Barberà

La Ribera d'Ebre

El Baix Camp

L'Alt Camp

El Baix Penedès

El Tarraconès

El Priorat

 

                                                  El Tarragonès

 

PRESENTACIÓ DE LA CONFRARIA A JUNEDA

 

 

Degut a un dissortat malentès amb l’Ajuntament d’Arbeca ens veiem amb la necessitat de portar a terme la presentación de la Confraria de l’Oliva Arbequina Catalana que te per àmbit tretze comarques del sud i centre de Lleida i del nord i centre de Tarragona, en la población de Juneda junt al vell molí de la Cooperativa del Camp situat en el Complex Cultural en el carrer Roger de Lluria 13 a les 19,30 del dia 25 de juliol.

 

 

Els preguem tinguin a be disculpar aquesta incidencia i els esperem en la vila de Juneda.

 

                                                         Vista de la població des de la Quarta Sèquia Principal del Canal d'Urgell                

 

 

PROGRAMA

 

DISSERTACIÓ AL VOLTANT DE LA "CONFRARIA DE L’OLIVA ARBEQUINA CATALANA"

 

   La llegenda templaria

   El Duc de Medinaceli

   L’olivera arbequina

   L’oliva arbequina

   Tipus de conreu  (seto IRTA I 18)

  Oli d’arbequina (tipus, Premium, orgànic, sense flitrar …)

  Virtuts gastronómiques

  Virtuts cosmétiques

  Virtuts saludables

 

Antic molí de la Coopertiva                                                              Carrer Major, eix porxat de la població de Juneda

 

Exposició d’olis i productes derivats

     15 Tipus d’oli d’arbequina

     Farina d’oli

     Esferificacions d’oli

                    Picant

                   Llimona

                   Xocolate

     Píldores d’oli

     Fulles d’olivera

     Cosmética

     Olivada

    Melmelada

    Formatge d’ovella curat conservat en oli

    Tupina

    Crema d’ oli

    Pressentacions en Monodosis

 

 Parc de la Banqueta de la 4ª Sèquia Principal  "Els nou salts"           Parc de la Banqueta  Salt de la Segona Màquina

 

TAST D’OLIS

 

Oli “Premium “Els Templers” Edició Pere de Cartellà. Molturat el 2 d’Octubre.

“Oli de Castellò Ecològic” de Gabriel Alsina.

Producció Integrada “Oliferm” de la Cooperativa Sant Fortunat de Castelldans.

“Dauliba”, molturat sense pinyol de Olis Romà.

Oli “Serra La Llena” de La Pobla de Cèrvoles elaborat de forma tradicional amb molí de moles.

Oli Verge Extra “Oli de Castelló” de Gabriel Alsina de Castelló de Farfanya.

Oli amb cítrics de Olis Pons de l’Albagés.

   Pa de ronyó comarcal

   Lloms d’arengada

   Tast en cullereta

 

Festa de les Cassoles de Tros                          El Molí de Juneda al Torrent de la Femosa                Mas de Miravall

 

JUNEDA MONUMENTAL

 

Carrer Major porticat

Molí de Baix o del Rosselló

Pou de glas

Molins de la Femosa  (Molí de la Bardissa, Molí deBaix, Molí Jornet)

Museu del Complex Cultural amb la recreació de Minferri

Parc de la Banqueta de la Quarta Sèquia Principal del Canal d'Urgell

Masos de Miravall, l'Aranyó, Colom, Roig ....

 

 La petita saborosa i treballadora oliva arbequina                                L'oli de les olives arbequines ja es al cetrill

 

PRESENTACIÓ DE LA CONFRARIA DE L’OLIVA ARBEQUINA CATALANA A JUNEDA (LES GARRIGUES)

 

  Façana principal del antic molí de la Cooperativa de Juneda. En l'actualitat forma part del Complex Cultural de la població

 

 

OBJECTIU DE LES PRESENTACIONS

 

L'objectiu divulgatiu de la "Confraria" està encaminat a la presentació en tots els pobles olivarers de tretze territoris pertanyents a sis comarques de les terres de Lleida i set de Tarragona. Un total de més de cent municipis.

"LA CONFRARIA DE L'OLIVA ARBEQUINA CATALANA"

 

Fa prop de 300 anys, un noble personatge il·luminat seguidor de les teories de la Il·lustració es va proposar millorar el cultiu de l'oliva en una zona de Catalunya. Amb aquesta finalitat va introduir, procedent de Palestina l'oliva arbequina. Aquest bon senyor era el Duc de Medinaceli que havia heretat els dominis de la saga nobiliària dels Cardona i el lloc que va decidir implantar el cultiu va ser a la comarca de les Garrigues al sud de les terres de Lleida. Per aconseguir la seva finalitat va prometre una quantitat dinerària als propietaris de les terres, promesa que va incomplir per culpa de l'èxit de la seva proposta.

 

A continuació aquesta oliva es va anar apropiant dels terrenys entre aquesta comarca i el mar de Tarragona. El clima l'acompanyava.

L'olivera arbequina, que deu el seu nom al fet que el Duc de Medinaceli era el senyor d'Arbeca,  és un arbre de mida petita, molt resistent als freds mediterranis, amb una producció més que acceptable i un oli d'altíssima qualitat famós a tot el món .

Durant més de dos segles, aquest oli només es produïa en aquesta zona però s'exportava a molts països del món, via Itàlia. En l'actualitat ja no és tan important l'exportació per la raó que s'ha convertit en l'olivera més plantada a tot el món de clima mediterrani, I amb els nous cultius intensius i en "seto" s'ha multiplicat el seu cultiu de forma exponencial. Podem trobar grans plantacions a la Xina, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Sud-àfrica i Nord d'Àfrica.

Això també ha uniformat l'oli. Un bon oli d'arbequina pot tenir infinites procedències. Aquesta ha estat la raó per la qual hem creat una Associació sense ànim de lucre per a la diferenciació i promoció de l'oli original. De l'oli que s'obté en el mateix lloc geogràfic on va ser implantat pel Duc.

 

Aquest olivera està en cultiu a la part sud de les terres de Lleida i Tarragona dins de les comarques de les Garrigues, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, el Pla d'Urgell i la Segarra ia Tarragona a les de Ribera de l'Ebre, el Priorat , Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Tarragonès i Conca de Barberà en més o menys quantitat encara que podran pertànyer a aquest segell qualitatiu les procedents de qualsevol cultiu ubicat a les comarques de Catalunya.

 

 Moment de la dissertació de Ramon Gassió sobre la historia i el futur de l'Oliva Arbequina a les terres de Catalunya

 

PRESENTACIONS

 

 

El passat dia 25 de juliol es va efectuar la primera de les presentacions a la població de Juneda a la comarca de les Garrigues. La raó no va ser altra que les facilitats atorgades pel seu ajuntament per a l'ús del vell i restaurat molí de la Cooperativa del Camp. La seva ubicació dins el "Complex Cultural", centre neuràlgic cultural del municipi era el epígon més que adequat per la seva celebració.

 

 Mostres de quinze olis diferents procedents de l'oliva arbequina i productes derivats tant de l'àrbre com de l'oli

 

ACTES CELEBRATS

 

 Conferència de Ramon Gassió sobre la història de l'oliva arbequina. En ella va versar sobre les llegendes templeres al voltant de la seva importació a terres catalanes, el seu posterior abandonament en caure la influència de l'Ordre i els canvis en el consum culinaris en èpoques medievals i modernes a causa de la Inquisició. També va dissertar sobre el paper del XI Duc de Medinaceli i Senyor d'Arbeca a la ràpida implantació d'aquest tipus d'olivera seguint les directrius de la il·lustració i el saber enciclopèdic durant el segle XVIII.

 

 

Amb la intenció que el públic present a la presentació pugui comprovar les novetats que s'estan produint en l'elaboració d'oli d'oliva arbequina vam realitzar una exposició de 15 tipus d'oli, tots ells d'arbequina, així com un seguit de productes derivats de l'olivera i de l'oli de recent implantació en els mercats sobretot gurmet i d'alta gamma.

 

Els set olis presents en la cata

 

Un animat i aclaridor col·loqui entre el públic i el ponent que va donar origen a una bona quantitat d'opinions de gran utilitat en tots els àmbits del cultiu, mòlta, distribució, comercialització i màrqueting. La important afluència de públic va permetre una bona quantitat d'apunts cara a un prometedor futur.

 

Alhora es va procedir a la degustació d'una sèrie d'olis d'oliva arbequina diferents entre si. Per raons gustatives col·loquem set tipus.

 

Mòlt amb moles de pedra a l'estil tradicional "Serra de la Llena" de la Cooperativa de La Pobla de Cèrvoles.

 

Mòlt prèvia extracció de l'os "Dauliba" de la Família Romà de Miralcamp.

 

Premium Reserva numerada "Pere de Cartellà" de la marca "Els Templers" de Sud Oest Actiu de les Borges Blanques.

 

AOVE Premium d'Olis de Castelló del "Molí de Gabriel Alsina i Fills S.L." de Castelló de Farfanya.

 

OOVE Premium ecològic d'Olis de Castelló del mateix origen.

 

Oli procedent de cultiu de producció integrada de la Cooperativa de Sant Fortunat de Castelldans

Oli de cítrics, en aquest cas mandarina del Grup Pons de l'Albagés.

 

Es van poder tastar des d'una cullera o acompanyats del conegut "pa de ronyó". Un pa molt adequat per tastar l'oli ja que la seva textura el fa gairebé impermeable.

 

 

Brindis amb cava Flocs del celler Clos Pons de la veïna població de l'Albagés.

 

Les imponents moles del molí de tipus "italià" de la Cooperativa del Camp de Juneda on es va produir l'acte de presentació

 

FUTURES ACTIVITATS

 

La "Confraria" ja ha disposat una sèrie d'activitats basades gairebé totes elles en presentacions en els diferents pobles. Ha previst que aquestes es puguin realitzar com a Juneda en llocs relacionats amb l'olivera o l'oli com molins, plantacions, etc.

Les properes estan programades a les Borges Blanques, Cervià, Castelldans, la Selva del Camp i Els Albagés.

També estan programades diverses activitats amb Restaurants per a actes de maridatge o simplement tradicionals en aquestes comarques on l'oli és tan important en la seva gastronomia.

 

 

A primers de desembre està previst realitzar el Primer Capítol on s'alternessin actes lúdics, culturals i festius amb tota una demostració gastronòmica conjuntament amb una sèrie de Confraries procedents de tot el territori. També s'atorgaran els títols de "Confrare d'Honor" a una sèrie de personalitats de tots els àmbits, preferentment culturals que per la seva tasca en defensa de l'oli d'oliva s'hagin destacat en la seva trajectòria. De totes aquestes activitats els anirem informant pertinentment.